พืชตระกูลข้าวโพด


ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานลูกผสม สวีทไวท์ 25

ลักษณะเด่น

ต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ำเสมอฝักยาวใหญ่เมล็ดขาวนวลเรียงเต็มถึงปลายฝัก เป็นพันธ์ุที่ได้รับการพัฒนาให้มีเมล็ดหวานมากขึ้นถึง 25% เพื่อรสชาติเหนียว หวาน นุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

SweetWhite25_1.jpg

See Also

 • ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม บิ๊กไวท์ 852
  ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม บิ๊กไวท์ 852
 • ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม บิ๊กไวท์ 854
  ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม บิ๊กไวท์ 854
 • ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานลูกผสม สวีทไวท์ 25
  ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานลูกผสม สวีทไวท์ 25
 • ข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีลูกผสม ไวโอเล็ท ไวท์ 926
  ข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีลูกผสม ไวโอเล็ท ไวท์ 926